Visma SmartStore Faghandel 

SmartStore butikkdata faghandel er delt inn i ulike moduler og hver enkelt butikk kan velge de moduler som de ønsker Ã¥ benytte. 

SmartStore Hovedmeny:

Butikkdata-Grunnmodul
• Etablering av alle registre, varegrupper, avdelinger, leverandører mm.
• Fri definering av etiketter og utskrifter
• Kassestyring, elektronisk journal, oppslag og søk
• Tilbuds- og kampanjestyring
• Etablering og endring av varer
• Alle varer kan etableres med inntil 7 fritt definerbare sorterings- og rapporteringsbegreper
• Varestatistikk, selektering pÃ¥ butikker, avdelinger, leverandør, varegrupper etc.
• Avdelingsrapporter
• Leverandørstatistikk
• Oppslag pÃ¥ lager
• Selger/vare statistikk
• Selger/time statistikkButikkanalyse
• Salgsbudsjett pÃ¥ Ã¥r/mnd/dag
• Innkjøpsbudsjett
• Butikk/avdelingsanalyse, omsetning, BF, rabatter, varelager
• Butikk/Kunde/Kasse analyse
• Selger/Kunde/Kasse analyse
• Butikk omsetning pr. time
• Selger omsetning pr. time
• Avdelingsrapport - dag

Markedsanalyse
• Bestselgerliste - dag
• ABC Analyse varer - mnd.
• ABC Analyse lagerverdi
• ABC Analyse kunder
• Inaktive varer

Bestilling - Innkjøp - Mottak
• Salgsbaserte bestillingsforslag
• Lagerbaserte bestillingsforslag
• Bearbeide bestillingsforslag
• Kundebestillinger
• Varemottak og oppdateringerOrdre
• Ordre fakturering
• Standing ordre
• Utskrift av følgesedler og faktura
• Varetellingsrutiner
• Vareoverføring mellom butikker
• Registrering av varereturer til leverandører
• Statistikker
• Import/eksport av vareregister(nye varer og nye priser)
• Automatisk spredning av vareregister til alle butikker i en kjede for videre bearbeiding
• Elektronisk overføring av pakkseddel og faktura
• Varelagerlister m/en rekke utvalgskriterier
• Definering av faktura og pakkseddel layout
Flerbutikk
Det er ingen begrensninger pÃ¥ antall butikker som er knyttet til et selskap.
Dette muliggjør gode og fleksible løsninger for kjeder og filialforetak.

Systemet gir mulighet til å legge alle salgstall fra alle butikker inn i samme rapporteringsverktøy for analyse.
Dette kan kjøres automatisk om natten om ønskelig.
Avgrensning ved rapportuttak kan da skje ved:
• Fra - til butikk
• fra - til kategori
• fra - til region
• fra - til avdeling
• fra - til varegruppe/hovedgruppe
• fra - til leverandør
• fra - til andre sorteringsbegrep ( 7 matrisebegrep)
• fra - til dato
• med mer

SmartStore i skyen
VÃ¥r løsning for butikkdata i skyen er skreddersydd for faghandel og fashionbransjen, 
og er tilgjengelig pÃ¥ bærbare enheter, som nettbrett og mobil. 

 

 

 
 
Noen av våre leverandører
og samarbeidspartnere