Kjedeløsninger

Kjededrift handler om marginer. Det vet alle som driver
butikk, uansett hvilken bransje de opererer i. 
En velfungerende butikkdataløsninger for kjeden kan
tilføre kunnskap og informasjon som ellers ikke ville
blitt kjent.


For å se resultatet av de aktivitetene som skjer lokalt og sentralt er det viktig å bruke butikkdata som et styringsverktøy for å gjøre de riktige valgene.
Samtidig må du ha et godt rapporteringssystem for å se leverandørstatistikk slik at du kan gjøre de beste innkjøp, få de beste rabatter og leveringsavtaler.

Alle butikker leverer detaljert informasjon tilbake til hovedkontorløsningen, slik at du til enhver tid kan ta ut de rapporter du trenger for å styre leverandøravtaler, gi butikkene motivasjon til å øke omsetning, se kampanjeresultater og sentrale ledelseslister.

 

 
Noen av våre leverandører
og samarbeidspartnere