ExtendaGo

ExtendaGO SmartStore butikkdata

Vår standardpakke inneholder en enkel løsning for å drive butikk.


ExtendaGO SmartStore standard

Løsningen gir god oversikt over varene og dekker arbeidsprosesser fra bestilling av varer til de er solgt til dine kunder. Dette innebærer at prosesser som bestilling, varemottak, varetelling, kampanjer og salg i butikk er dekket i SmartStore.

Det er ingen begrensinger på antall varer eller brukere i løsningen. Du får i tillegg statistikk, rapportering og analyse av salget. ExtendaGO SmartStore standard har følgende innehold, programmer og muligheter:

Enkel import av varer, varegrupper og leverandører med mulighet for manuell registrering og vedlikehold. Du har i tillegg mulighet til registrering av farger, størrelser og sesong.

Vareregister

Vareregister er varedatabasen i systemet hvor alle varene registreres og vedlikeholdes. Dette programmet gir deg en god oversikt over varestatistikken (kjøp og salg av varer) for din butikk/kjede. Her har du mulighet til å pakketere produkter, bestille etiketter, se prisinformasjon og lagerinformasjon m.m.

Kampanjer, tilbud og Mix-Match

Kampanjer er en viktig del av butikkdrift. Man må sørge for at varene er i butikken til kampanjestart. Varene må prismerkes riktig, og ikke minst må prisen være oppdatert i kassen. I SmartStore er så mye som mulig av dette arbeidet automatisert. Du kan opprette nye kampanjer og vedlikeholde disse, i tillegg til å lage egne Mix-Match Kit.

Varetelling

SmartStore har en komplett varetellingsløsning. Programmet egner seg både for manuell registrering direkte i SmartStore i tillegg til import av tellelister fra Excel, kasse (Silent Touch) eller håndterminaler.

Statistikk og analyse

I SmartStore standard får du dagbasert statistikk, butikkanalyse, inaktive varer, varelager-korreksjoner og kassebonger. Programmene viser salgstall presentert på uliek måter (varer, leverandør, butikk osv.) med mulighet for eksport til Excel og PDF. Du har i tillegg mulighet til å se faktiske tall og budsjettall med avvik, samt salgstall fra i fjor. Du kan ta ut en lister over inaktive varer, varelagerkorreksjoner og gjøre oppslag på kassebonger.

Leverandør

Denne modulen (et sett med programmer og funksjoner som dekker et spesifikk behov) er en komplett løsning for håndtering av leverandørbestillinger, varemottak, returer av varer og elektroniske følgesedler og faktura. Det er også mulig å kjøre ut beholdningsrapporter og danne bestillingsforslag basert på salg.

Internoverføring

For å øke samarbeidet mellom butikker og tilfredsstille kunder gjennom å få varer fra andre butikker inn til din butikk, eller vice versa, finnes det en egen modul i SmartStore som sørger for at varene kan bestilles fra andre butikker i samme regnskapsfirma i tillegg til ulike regnskapsfirmaer.

Etiketter

Denne modulen er en viktig modul for deg som har behov for generering og utskrift av etiketter til dine varer via hylleforkanter og etiketter.

 
Facebook
Nettløsningen er levert av: Borondi
Butikk- og InformasjonsSystemer AS (BIS)
Tollbodgata 40
4614 Kristiansand S

Telefon: +47 38 02 34 18
E-post: post@bis.as