ExtendaGo

ExtendaGO SmartStore backoffice

SmartStore butikkdata faghandel er delt inn i ulike moduler og hver enkelt butikk kan velge de moduler som de ønsker å benytte.


SmartStore backoffice er en funksjonsrik butikkdataløsning som passer for de som krever litt mer…

Passer utmerket til:

 • Faghandel – standard løsning
 • Byggevare med kredittsalg og fakturering
 • Klær og sko med innkjøp og lagerstyring
 • Foretak med flere butikker/avdelinger

Last ned full presentasjon av SmartStore butikkdata her:

https://www.bis.as/filer/dokumentarkiv/05082022_smartstore_presentasjon.pdf

 

Grunnmodul

 • Etablering av alle registre, varegrupper, avdelinger, leverandører mm.
 • Fri definering av etiketter og utskrifter
 • Kassestyring, elektronisk journal, oppslag og søk
 • Tilbuds- og kampanjestyring
 • Etablering og endring av varer
 • Alle varer kan etableres med inntil 7 fritt definerbare sorterings- og rapporteringsbegreper
 • Varestatistikk, selektering på butikker, avdelinger, leverandør, varegrupper etc.
 • Avdelingsrapporter
 • Leverandørstatistikk
 • Oppslag på lager
 • Selger/vare statistikk
 • Selger/time statistikk

Butikkanalyse

 • Salgsbudsjett på år/mnd/dag
 • Innkjøpsbudsjett
 • Butikk/avdelingsanalyse, omsetning, BF, rabatter, varelager
 • Butikk/Kunde/Kasse analyse
 • Selger/Kunde/Kasse analyse
 • Butikk omsetning pr. time
 • Selger omsetning pr. time
 • Avdelingsrapport - dag

Markedsanalyse

 • Bestselgerliste - dag
 • ABC Analyse varer - mnd.
 • ABC Analyse lagerverdi
 • ABC Analyse kunder
 • Inaktive varer

Bestilling - Innkjøp - Mottak

 • Salgsbaserte bestillingsforslag
 • Lagerbaserte bestillingsforslag
 • Bearbeide bestillingsforslag
 • Kundebestillinger
 • Varemottak og oppdateringer

Ordre

 • Ordre fakturering
 • Standing ordre
 • Utskrift av følgesedler og faktura
 • Varetellingsrutiner
 • Vareoverføring mellom butikker
 • Registrering av varereturer til leverandører
 • Statistikker
 • Import/eksport av vareregister(nye varer og nye priser)
 • Automatisk spredning av vareregister til alle butikker i en kjede for videre bearbeiding
 • Elektronisk overføring av pakkseddel og faktura
 • Varelagerlister m/en rekke utvalgskriterier 
 • Definering av faktura og pakkseddel layout

Flerbutikk

Det er ingen begrensninger på antall butikker som er knyttet til et selskap. Dette muliggjør gode og fleksible løsninger for kjeder og filialforetak.

Systemet gir mulighet til å legge alle salgstall fra alle butikker inn i samme rapporteringsverktøy for analyse.Dette kan kjøres automatisk om natten om ønskelig.

 


ExtendaGO SmartStore i skyen

Vår løsning for butikkdata i skyen er skreddersydd for faghandel og fashionbransjen, og er tilgjengelig på bærbare enheter, som nettbrett og mobil.