ExtendaGo

ExtendaGO SmartStore "Min Butikk" rapportering

Min Butikk er en løsning for raskt tilgang til viktig daglig informasjon for butikkdrift.


ExtendaGO SmartStore Min Butikk

Løsningen egner seg for butikker som ønsker en enkel plattformuavhengig informasjonsmodul. Min Butikk er tilpasset bruk på nettbrett og ingen funksjoner krever tastatur.

Løsningen er svært enkel i bruk og følger samme struktur og flyt som vanlige rutiner i SmartStore. Min Butikk er ideell for butikker som ønsker en fleksibel, plattformuavhengig og bærbar løsning.

Min Butikk er bygget på 5 kjerneområder:

 1. Statistikk – analyse av salgstall
 2. Kasseoppgjør
 3. Vareinformasjon med lageroppslag
 4. Varetelling
 5. Oppsett mot ekstern portal

Statistikk

Salgsstatistikk presenteres etter valgene:

 • Leverandører - Omsetningen vises per leverandør
 • Vare - Omsetningen vises per vare
 • Vareeier - Omsetningen per vareeier
 • Varegruppe - Omsetningen vises per varegruppe
 • Hovedgruppe - Omsetningen vises per hovedvaregruppe
 • Time - En grafisk fremstilling av timevis omsetning