ExtendaGo

Integrasjoner

SmartStore butikkdataløsning støtter en rekke integrasjoner og tredjepartsløsninger som brukes innen forskjellige bransjer.

Global Blue Taxfree

Silent Touch er fullintegrert med Global Blue taxfree - utskrift av taxfreeskjema umiddelbart etter handel er registrert.

Kundeklubb fra Diller

Diller kundeklubb er integret både til Silent Touch kasseprogram
Les mer om Diller kundeklubb her http://diller.no

 

Eksport til regnskap

Ved å bruke regnskapsintegrasjon fra SmartStore sparer du mye tid og arbeid med manuell føring. Du kan blant annet:

  • Automatiserer de manuelle rutinene
  • Reduserer ressursbruken
  • Få økt kvalitet
  • Få bedre oversikt over kostnadene


SmartStore er integrert med følgende regnskapssystemer:

  • Visma Business (MyVisma)
  • Visma Global
  • Standard GBAT10 format 

I tillegg tilgjengeliggjøres regnskapsdata for eksport.


Netthandel

Netthandel er blitt en integrert del av forbrukernes atferd. Omtrent alle butikker og forretningskjeder etablerer sine egne nettsider med muligheter for netthandel. Av denne grunnen, har SmartStore åpnet mulighet for integrasjon mot netthandel gjennom 3. partsløsninger.


Kundelojalitet

I tillegg til vår egen sømløse kundelojalitetsmodul i SmartStore tilbyr vi en rekke integrasjoner med 3. partsløsninger.


Integrasjon med elektroniske gavekort

ExtendaGO SmartStore er integrert med 3. partsløsning for håndtering av elektroniske gavekort.


EDI - Elektroniske faktura, følgeseddel og ordre

For å spare tid i butikk kan man sette opp elektronisk ordre mot leverandør og få følgeseddel og faktura elektronisk i SmartStore.


Elektroniske handelsformat (EHF faktura)

EHF- faktura format følger godkjent Difi standard.


Dintero  - Vipps